Visie & beleid

Visie

Wij werken met het pedagogisch beleidsplan van Radius Nederland. In dit pedagogisch beleidsplan staan de uitgangspunten en de achtergronden van ons pedagogisch handelen beschreven. Het gaat uit van vier pijlers, te weten: een respectvolle, ruimtelijke, individuele en positieve benadering. 

Deze vier pijlers sluiten aan op de pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit gesteld worden, te weten het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de kans om zich waarden en normen eigen te maken. 

Ziektebeleid

U vindt ons ziektebeleid rechts als download. U vindt hier verschillende symptomen van ziekten en hoe u hier mee om kunt gaan. Bij twijfel kunt u ons altijd raadplegen. Dit beleid is in overleg met de oudercommissie overeengekomen. Onze medewerkers leven deze regels na. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u andere gedachten ergens over heeft.

 Algemeen ziektebeleid 

Inhalen van ziekte
Bij KDV De Hummel en BSO Het Honk bieden wij de mogelijkheid om binnen een maand ziekte in te halen of van dag te ruilen mits hier plaats voor is. Dit kunt u met de leidinggevenden van ''Het Borghonk'' overleggen door te bellen of te e-mailen.

Pedagogisch beleid & werkplan

Vanuit het pedagogisch beleidsplan zijn de diverse werkplannen opgesteld.

Het pedagogisch werkplan geeft per opvangsoort (KDV, PO, BSO) nader inzicht in de wijze waarop wij met de pijlers en de opvoedingsdoelen om gaan. Hierbij is het toetsingskader van de GGD op het gebied van pedagogisch handelen als leidraad gebruikt. De werkplannen zijn hieronder te downloaden.

 werkplan KDV 

 werkplan PO

 werkplan BSO 

Daarnaast werken wij vanuit een christelijke visie. Hierbij kunt u denken aan bidden en danken voor/na het eten. Ook Bijbelverhalen en het zingen van christelijke liedjes horen hierbij.

Een goede communicatie en samenwerking met ouders is van groot belang. Wij informeren u graag over wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Alle downloads, rapporten en voorwaarden zijn voor u op verzoek beschikbaar.

 

 Het Borghonk

De Hokhorst 1a
3927 CX Renswoude
Tel: 06 - 4133 8454

W: hetborghonk.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De Peuterboerderij

Woudegge 7
3959 BH Overberg
Tel: 0343 - 482 012

W: kinderopvang-depeuterboerderij.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 button slotje gesloten