Informatie TSO Het Honk

Overblijfreglement

In overeenstemming met de Medezeggenschapsraad en de Borgwal is een overblijfreglement opgesteld. Jaarlijks komen deze partijen bijeen om de gang van zaken door te spreken. Uiteraard staan wij open voor op- en aanmerkingen van ouders. U kunt het overblijfreglement downloaden.

 Overblijfreglement 

Visie

Wij werken vanuit een pedagogische visie. Dit kunt u teruglezen in ons pedagogisch beleid. Dit beleid is opgesteld voor de buitenschoolse opvang en kunt u vinden bij Visie & beleid. Er is geen eigen beleid voor de TSO opgesteld, aangezien dit niet onder de wet kinderopvang valt. Onze werkwijze is gelijk en op deze manier inzichtelijk.

 

Kwaliteit en opleidingen

De pedagogische medewerkers die werkzaam zijn op ons dagverblijf beschikken over een diploma conform CAO kinderopvang. BBL leerlingen en stagiaires worden ook conform de CAO ingezet op de groepen.

Samenwerking met instanties

Wij werken samen met gemeente, school , GGD, en nog meer professionele instanties aan een jeugdnetwerk. Hiervoor komen wij 3 á 4 per bij elkaar.

Brandveiligheid

Jaarlijks wordt de school getoetst op de brandveiligheid. Ons team is in het bezit van een BHV- en kinder-EHBO certificaat. Tevens zijn zij bekend met de ontruimingsplannen van de school.

 Het Borghonk

De Hokhorst 4
3927 GX Renswoude
Tel: 0318 - 251 801

W: hetborghonk.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderlogin

 

 De Peuterboerderij

Woudegge 7
3959 BH Overberg
Tel: 0343 - 482 012

W: kinderopvang-depeuterboerderij.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 button slotje gesloten